Ochrana osobních údajů

 

Prohlášení o ochraně osobních dat

 

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem.

Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 

Jak chráníme vaše soukromí?

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím.


Údaje, které zadáváte při registraci.

Fyzická osoba:

Jméno a příjmení

Úplnou poštovní adresu

Telefon

Adresu elektronické pošty


Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování Vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi.


Právnická osoba:

Název firmy

Jméno a příjmení kontaktní osoby

Úplnou poštovní adresu

Telefon

Adresu elektronické pošty

IČ, DIČ


Tyto údaje nám umožní provést nezbytné účetní operace ( Zákon o účetnictví ), vyhotovit daňový doklad obvykle vyžadovaný oběma stranami, popřípadě identifikovat vaši platbu učiněnou bankovním převodem.


Abyste nemuseli registrační údaje zadávat při každém nákupu v internetovém obchodě Ing. Luděk Fajt Keramická dílna, jsou uloženy pod jménem a heslem v databázi, kde jsou chráněny před zneužitím.


Evidované údaje zákazníků jsou výhradně používány pro potřeby internetového obchodu  Evidované údaje nejsou žádným způsobem poskytovány třetí straně.


Firma Ing. Luděk Fajt Keramická dílna, se zavazuje a prohlašuje, že bude se svěřenými osobními daty zákazníků pracovat v souladu se zákonem č. 101/2000 sb. o ochraně osobních údajů. Zároveň se zavazuje dodržovat veškeré povinnosti stanovené tímto zákonem a vynaložit veškeré možné úsilí na odstranění protiprávního stavu ve vztahu k osobním údajům.

 

Na přání zákazníka odstraníme veškerá registrační data z naši databáze, mino dat nutných pro zpracování účetních položek dle zákona o účetnictví. Žádost o odstranění registrace zasílejte buď e-mailem nebo telefonicky.