Obchodní podmínky

 

 

 

Objednávka - uzavření kupní smlouvy

 


Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři.

 

Každá objednávka, kterou kupující potvrdí (tzn., že si vybere zboží, příslušný typ platby a stiskne tlačítko objednat a zaplatit), je považována za závaznou.

 

Kupující nemá možnost sám objednávku stornovat . Storno objednávky může provést pouze prodávající pouze po dohodě s kupujícím.

 

V případě, že zákazník - kupující bez písemného odsouhlasení s prodávajícím bezdůvodně vrátí objednané zboží zpět prodávajícímu, aniž by převzal zásilku a nezaplatil fakturu za objednané zboží, bude mu účtován storno poplatek ve výši zaplaceného poštovného, popřípadě balného vystavenou fakturou, která bude splatná do 7 dní od uvedené skutečnosti na účet prodávajícího. Pokud dojde při bezdůvodném vrácení objednaného zboží k jeho rozbití či poškození, zákazník - kupující  zaplatí  prodávajícímu již vystavenou fakturu za zboží i s poštovným a balným, ikdyž zboží bezdůvodně nepřevzal.

 

K uzavření dohody mezi stranami (kupujícím a prodávajícím) dojde v okamžiku, kdy kupující vyjádří zájem vybrané zboží prostřednictvím e-shopu zakoupit.

 

Firma není plátcem DPH.
Prodávající potvrdí obratem, nejdéle však do 24hodin přijetí objednávky, tzn. zašle info. e-mail kupujícímu a informuje o tom, zda je zboží skladem. Není-li zboží skladem, domluví si prodávající s kupujícím jiný termín dodání zboží (se souhlasem kupujícího).

 

Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno, popř. kontaktní telefon.Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník – kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

 

Při převzetí zásilky obdrží kupující daňový doklad – účtenku  za hotové, nebo fakturu na zboží .

 

Kupující je seznámen se skutečností, že prodávané zboží má charakter originálu. Proto jsou možné drobné odchylky od vyobrazené předlohy.

 

 Při objednávce neúčtujeme balné.

 

 

 

STORNO OBJEDNÁVKY

 

Odstoupení od smlouvy :

 

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi - kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou (poštovné a balné) se nevrací zákazníkovi - kupujícímu.

 

V případě, že zákazník - kupující bez písemného odsouhlasení s prodávajícím bezdůvodně vrátí objednané zboží zpět prodávajícímu, aniž by převzal zásilku a nezaplatil fakturu za objednané zboží, bude mu účtován storno poplatek ve výši zaplaceného poštovného, popřípadě balného vystavenou fakturou, která bude splatná do 7 dní od uvedené skutečnosti na účet prodávajícího. Pokud dojde při bezdůvodném vrácení objednaného zboží k jeho rozbití či poškození, zákazník - kupující  zaplatí  prodávajícímu již vystavenou fakturu za zboží i s poštovným, i když zboží bezdůvodně nepřevzal.

 

 

 

ZÁRUKA A REKLAMACE

 

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím e-shopu se řídí a je v souladu s platnou legislativou . Případné reklamace vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

 

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců, pokud není u výrobku uvedeno jinak.Záruka se nevztahuje na mechanické poškození nebo v umístění v nevhodném prostředí.

 

Při převzetí koupeného zboží je nutné ihned zásilku zkontrolovat a případné škody okamžitě řešit s dopravcem a následně s prodávajícím.
Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v e-shopu, čehož je důkazem daňový doklad – faktura vydaná prodávajícím.
Zboží určené na reklamaci (ne dobírkou, doporučeně) zašlete na adresu prodávajícího, včetně kopie daňového dokladu o koupi zboží. Reklamační řízení je zahájeno dnem obdržení reklamovaného zboží. Do 30dnů Vás písemně vyrozumíme o vyřízení reklamace (oprava zboží, výměna, vrácení peněz).